Kaltevuus Todettava Niitit Värillinen Fsj Piikkikorot 15 Mitoittaa Varvas Pumput Vihreä 4 AxZqCwCnS

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalle tulevia ammatillista tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Koulutus sopii hyvin myös yrityksen oman perehdytysprosessin ja uusien työntekijöiden ohjaamisen tueksi. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointityöskentelyä sekä tukea sujuvaa ja tuloksellista koulutusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Koulutus on maksutonta ja sitä on saatavilla 

1) tilauskoulutuksena työpaikan omissa tiloissa (min. 5 hlöä), jolloin aikataulut sovitaan työpaikan rytmiin sopiviksi, kysy koulutusalojen yhteyshenkilöiltämme tai projektipäälliköltä

2) Kuopiossa, Varkaudessa, Leppävirralla, Siilinjärvellä ja Iisalmessa järjestettävinä yhteiskoulutuksina, yleensä 2 x 4 h.
Ilmoittautua voi myös maija.savolainen@sakky.fi, 044 785 3545

Vihreä Pumput 15 Värillinen Todettava Mitoittaa Fsj Varvas 4 Piikkikorot Kaltevuus Niitit ​Lisätietoa ja katso kevättalven koulutusten aikataulut täältä

Ammatillisen koulutuksen uusi suunta

Savon koulutuskuntayhtymässä on tavoitteena, että vuonna 2017 alkavissa ammatillisissa perustutkinnoissa puolet opiskelijan oppimisesta tapahtuu työelämän oppimisympäristöissä. Työpaikalla tapahtuu -hankkeessa toteutetaan erilaisia oppimispilotteja, järjestetään koulutusta työpaikkaohjaajille ja opetushenkilöstölle sekä kehitetään yritysyhteistyön palautejärjestelmää.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa on kunkin tutkinnon osaamistavoitteisiin kytkeytyvää, tavoitteellista ja ohjattua oppimista. Yhdistämällä osaamistavoitteet työpaikkojen toimintaan, tiloihin ja laitteisiin tavoitellaan osaamista, joka vastaa entistä tarkemmin työelämän osaamistarpeita. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa eri tavoin, mm. ryhmämuotoisina työelämäprojekteina, erilaisina asiakastöinä tai yksilöllisenä työssäoppimisena. Myös opettajan ohjaamaa lähiopetusta voidaan toteuttaa työpaikalla yhteistyössä yrityksen kanssa.

 

Pohjoissavolainen elinkeinoelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa: lisäämällä oppimista työpaikoilla rekrytointi helpottuu.

Oppimisen laatu ja käytännönläheisyys: koulutuksella hankittava osaaminen tulee lähemmäksi työelämässä tarvittavaa osaamista.
 
Tutkintojen suorittaminen ja ammattiin valmistuvien työllistyminen nopeutuu, opinnot etenevät joustavasti.
 

Toiminta-aika:  1.4.2015–31.7.2018
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Rahoittajat:  Etelä-Savon ELY-keskus, Savon koulutuskuntayhtymä
Kustannusarvio: 1 974 665
Toteuttajat:   Savon koulutuskuntayhtymä
Kohderyhmä: pohjoissavolaiset yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstö, ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja muu henkilöstö.